Thông tin mới về : PS5 PRO

Một số nguồn tin đã xác nhận rằng PS5 Pro đang được phát triển và dự kiến phát hành vào cuối năm sau.

Chia sẻ trang này