Thông tin mới về : METAL GEAR SOLID DELTA: SNAKE EATER

Sau nhiều tháng chờ đợi, phiên bản remake của Metal Gear Solid 3 cuối cùng cũng được xác nhận cùng tổ hợp 3 trò chơi kinh điển của sê-ri.

Chia sẻ trang này