Thông tin mới về : LIKE A DRAGON

Nhà phát hành trò chơi nổi tiếng của Nhật Bản đã bật mí một số thông tin về tiến trình phát triển của dự án "Siêu trò chơi" cực kỳ tham vọng sắp tới.
Trò chơi thứ tám trong sê-ri Like a Dragon sẽ có tên gọi mới ở thị trường quốc tế.

Chia sẻ trang này