Thông tin mới về : HOYOVERSE

Video mang đến nhiều thông tin hơn về dự án game lớn tiếp theo của cha đẻ Genshin Impact.
Genshin Impact đã tiết lộ những thước phim đầu tiên về vùng đất mới Sumeru, dự kiến ra mắt trong bản cập nhật lớn tiếp theo.
Zenless Zone Zero là trò chơi ARPG giả tưởng mới nhất của thương hiệu giải trí toàn cầu HoYoverse.
HoYoverse là bước tiến đầu tiên trong tham vọng xây dựng đa vũ trụ của miHoYo.

Chia sẻ trang này