Thông tin mới về : AVATAR: FRONTIERS OF PANDORA

Ubisoft đã chia sẻ kế hoạch hậu ra mắt của Avatar: Frontiers of Pandora, bao gồm thông tin chi tiết về Season Pass và hai DLC.
Ubisoft đã xác nhận ngày phát hành Avatar: Frontiers of Pandora và tính năng co-op thế giới mở của trò chơi.
Kế hoạch ra mắt trò chơi cướp biển Skull and Bones bị thay đổi lần thứ sáu.
Để đáp ứng nhu cầu của game thủ, Frontiers of Pandora sẽ xây dựng một cốt truyện với tuyến nhân vật hoàn toàn mới, khác hẳn bom tấn điện ảnh năm 2009.
Avatar: Frontiers of Pandora dự kiến sẽ ra mắt trong năm 2022.

Chia sẻ trang này