[Truyện Vainglory] Reim lore 22: Tất cả đã biến mất

[Truyện Vainglory] Reim lore 22: Tất cả đã biến mất

Cuộc Sống, Đăng bởi lotus612 11/3/16 lúc 16:32
Những người tộc Grangor đứng trên một cái giá bằng băng cao để xem ngọn lửa nuốt gọn ngôi đền quanh co của Trostan.

Link truyện tại đây.