Transformers: Forged to Fight

Transformers: Forged to Fight

Game mobile hành động

2016-12-30
0 0 phiếu
Lượt Tải:
1,272
Ngày Phát Hành:
30/12/16
Chuyên Mục:
Hành Động
Đánh Giá:
0/5 0 phiếu
 1. Emily
  Transformers: Forged to Fight là siêu phẩm đồ họa hấp dẫn được ra mắt bởi Kabam với hiệu ứng hỉnh ảnh tuyệt với, sống động cùng nhiều chi tiết sáng tạo.
  Dung Lượng:
  100MB
  Ảnh Cover:
  http://static.gamehub.vn/img/files/2016/12/30/GameHubVN-Transformers-Forged-to-fight-1.jpg
  Nội Dung Ngắn:
  Transformers: Forged to Fight là siêu phẩm đồ họa hấp dẫn được ra mắt bởi Kabam với hiệu ứng hỉnh ảnh tuyệt với, sống động cùng nhiều chi tiết sáng tạo.