Crossfire Legends

Crossfire Legends

Tựa game hành động

2017-03-15
4.24 25 phiếu
Lượt Tải:
9,793
Ngày Phát Hành:
3/12/15
Chuyên Mục:
Hành Động
Đánh Giá:
4.24/5 25 phiếu
 1. Emily
  Đối thủ của CF Mobile (Crossfire Legends) đang run sợ. CF Mobile đang thách thức tất cả phần còn lại của thể loại game bắn súng góc nhìn thứ nhất (FPS), đặc biệt trên mobile.
  Dung Lượng:
  100MB
  Ảnh Cover:
  http://static.gamehub.vn/img/files/2015/12/01/gamehubvn-trai-nghiem-cf-mobile-th.jpg
  Nội Dung Ngắn:
  Đối thủ của CF Mobile (Crossfire Legends) đang run sợ. CF Mobile đang thách thức tất cả phần còn lại của thể loại game bắn súng góc nhìn thứ nhất (FPS), đặc biệt trên mobile.