Articles from emily1

 1. Đông Tà Tây Độc

  4/5 4 phiếu
 2. Xích Bích 3D

  4.75/5 4 phiếu
 3. Injustice 2

  5/5 1 phiếu
 4. Re:Monster

  4/5 3 phiếu
 5. Crusaders of Light

  5/5 1 phiếu
 6. Công Thành Tam Quốc

  4.125/5 8 phiếu
 7. Angry Birds Islands

  5/5 1 phiếu
 8. Iron League

  5/5 1 phiếu
 9. Evergrow: Paper Forest

  5/5 1 phiếu
 10. Crossfire Legends

  4.24/5 25 phiếu
 11. War Dragons

  4/5 1 phiếu
 12. 34 Chiến Ký

  5/5 1 phiếu
 13. Crasher-Mãnh Chiến

  4/5 1 phiếu
 14. Defend Your Turf

  5/5 1 phiếu
 15. Plantera

  0/5 0 phiếu