Thông tin mới về : VỤ KIỆN

Động thái mới nhất của Apple cho thấy ông lớn công nghệ sẽ không dễ dàng từ bỏ lợi nhuận.
Vụ kiện đình đám giữa Epic Games và Apple cuối cùng cũng đến hồi kết.

Chia sẻ trang này