Thông tin mới về : VIRUSS LÀ ĐẠI SỨ FACEBOOK GAMING

Là đại sứ cho Facebook Gaming Việt, ViruSs đã chứng minh được tầm ảnh hưởng của mình trong Thailand Gameshow với hàng dài các fan quốc tế xin chữ ký.
ViruSs cũng không ngại ngần khẳng định trong tương lai tới, Facebook Gaming sẽ trở thành nền tảng stream số một trên thế giới.

Chia sẻ trang này