Thông tin mới về : UBISOFT CONNECT

DLC hợp tác với Stranger Things và sự kiện chơi Far Cry 6 miễn phí đều ra mắt trong ngày hôm nay.
Người chơi có thể nhận Splinter Cell Chaos Theory miễn phí trong vòng 1 tuần.

Chia sẻ trang này