Thông tin mới về : TƯỢNG SIÊU THỰC

Bức tượng siêu thực "Cô gái chìm" được đặt giữa dòng nước để kêu gọi người dân có ý thức hơn về biến đổi khí hậu, nhưng điều khiến nó nổi tiếng lại vì bề ngoài khá creepy của mình.

Chia sẻ trang này