Thông tin mới về : TƯƠNG LAI

Từ nỗi sợ và sự lo lắng của mọi người về tương lai mà đã xuất hiện rất nhiều game ăn theo, Strain Tatics chính là một game như vậy.
GameHub - Một trò chơi giải đố kết hợp các công cụ điều trị sinh học mang tên Social Clues được một nhóm sinh viên của 35 trường đại học Nam California xây dựng nhằm giúp đỡ những trẻ em có triệu chứng mắc tự kỷ.

Chia sẻ trang này