Thông tin mới về : TRƯỜNG HỌC VÀ GAME

Tại Mỹ mới đây game giả lập đã được sử dụng để huấn luyện giáo viên và nhà trường trong việc ngăn chặn các vụ xả súng diễn ra gần đây.
Mới đây một trường học sẽ bắt đầu chương trình trao học bổng cho những sinh viên nào chơi game giỏi.

Chia sẻ trang này