Thông tin mới về : TRỘM XE

Một thiết bị phá khóa xe oto cầm tay trị giá 27.000 đô đã được ngụy trang thành một chiếc Nintendo Game Boy, hòng qua mặt người dân và cảnh sát.

Chia sẻ trang này