Thông tin mới về : TRÌNH GIẢ LẬP

Trình giả lập Switch mới đang hoạt động và đội ngũ đứng sau đang thực hiện một số bước bổ sung để tránh rắc rối pháp lý.
Nintendo đang kiện nhà phát triển trình giả lập Yuzu với cáo buộc “tiếp tay cho việc vi phạm bản quyền ở quy mô khổng lồ.”
Nhà phát triển Dolphin cho biết phần mềm này cũng sẽ hỗ trợ Steam Deck.

Chia sẻ trang này