Thông tin mới về : TRẬN GAME

Đây là khoảng thời gian mà các game thủ chân chính rất hay gặp phải “trẻ trâu” chính hiệu và hệ lụy là những trận game gây ức chế cực độ.
Đây là khoảng thời gian mà các game thủ chân chính rất hay gặp phải “trẻ trâu” chính hiệu và hệ lụy là những trận game gây ức chế cực độ.
Hai game thủ Overwatch League là Lastro của LA Valiant và Rascal của SF Shock đã phải bị phạt 1000 đô la mỗi người vì những lời nói tục tĩu trong đoạn chat của họ.

Chia sẻ trang này