Thông tin mới về : TRAILER FAR CRY 6

Thêm nhiều chi tiết về “boss cuối” Anton Castillo và cốt truyện đã được Ubisoft tiết lộ.
Đúng như đã hẹn, Ubisoft đã đăng tải Trailer tiết lộ nhiều thông tin chi tiết về gameplay cũng như ấn định ngày phát hành chính thức của game.
Từ bối cảnh, vũ khí đến thú cưng, rất nhiều thứ có vẻ đáng mong đợi trong phần Far Cry tiếp theo này.

Chia sẻ trang này