Thông tin mới về : TOUKEN RANBU

Với một thanh kiếm có chiều dài còn hơn cả ...người sử dụng thì cách rút kiếm khỏi bao thôi cũng khiến chúng ta phải "ồ" "à".

Chia sẻ trang này