Thông tin mới về : TOTAL WAR: PHARAOH

Total War: Pharaoh tiết lộ kế hoạch Truy cập sớm và những phần thưởng mà người chơi có thể nhận được khi đặt hàng trước.

Chia sẻ trang này