Thông tin mới về : TOMB RAIDER REMASTERED

Đây được coi là sự kiểm duyệt quá tay và đi ngược lại với lời tuyên bố ban đầu của studio đứng sau thương hiệu.
Tháng 2 là thời điểm ra mắt của nhiều tựa game hấp dẫn đã được nhá hàng từ lâu như Foamstars, Persona 3 Reload hay Final Fantasy VII Remake...

Chia sẻ trang này