Thông tin mới về : TOKYO GAME SHOW 2022

Tin tức và Cập nhật của 22 tựa game đến từ những nhà phát triển lớn tại Nhật Bản, DEATHLOOP sẽ có mặt trên Xbox vào tuần sau và nhiều hơn thế nữa.

Chia sẻ trang này