Thông tin mới về : TK3D

Vô số quà tặng ingame, outgame chất lượng đã được BQT Tình Kiếm 3D mang đến trong sự kiện “Valentine Tình Kiếm: Không Cần Kiếm - Tình Ở Đây”.
Với những đóng góp trong suốt hơn 2 năm vận hành trên làng game Việt, Tình Kiếm 3D của NPH Funtap xứng đáng trở thành “nhà” của hội game thủ yêu thích dòng nhập vai MMORPG.

Chia sẻ trang này