Thông tin mới về : TIPS LEO RANK

Rank (xếp hạng) là chỉ số để phân loại thứ hạng của game thủ, là nơi họ thể hiện kỹ năng của bản thân. Nhưng cũng là nỗi ám ảnh của biết bao thế hệ game thủ VainGlory.

Chia sẻ trang này