Thông tin mới về : THE POKÉMON COMPANY

Ngày hội này là dịp để tiết lộ những tựa game cũng như sản phẩm mới của thương hiệu Pokémon.
Người chơi có thể trải nghiệm bản mở rộng Scarlet & Violet - Paldea Evolved ngay khi trò chơi ra mắt.

Chia sẻ trang này