Thông tin mới về : THE BAI POKEMON

Giá thẻ Pokemon không ngừng tăng cao khiến chúng liên tục trở thành mục tiêu nhắm đến của các đối tượng trộm cắp.
Năm 1999 FAO Schwarz chỉ sản xuất đúng hai chiếc Pika Bugs như thế này và đây là chiếc duy nhất có mặt ở New York.
Cậu bé 9 tuổi nạn nhân trong một vụ đánh cắp bài Pokemon "có tổ chức" đã được cảnh sát - đồng thời cũng là một fan Pokemon, tự tay bồi thường.

Chia sẻ trang này