Thông tin mới về : TẢI PUBG MOBILE GLOBAL

PUBG Mobile phiên bản quốc tế vừa chính thức mở khóa kho tải cho khu vực Việt Nam trên cả Android và iOS.
PUBG Mobile đã chính thức được Tencent phát hành bản thử nghiệm ở thị trường quốc tế với việc hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Anh.

Chia sẻ trang này