Thông tin mới về : TẢI ELDER SCROLLS ONLINE: BLACKWOOD

Đoạn trailer giới thiệu đầu tiên này của Elder Scrolls Online Blackwood, bản mở rộng của Gates of Obilivion sẽ mang đến nhiều thông tin về bối cảnh cũng như cốt truyện cho người chơi.

Chia sẻ trang này