Thông tin mới về : TẢI BALDUR'S GATE 3

Đó sẽ là 2 “sản phẩm hay nhất của chúng tôi từ trước tới nay”, theo lời người sáng lập studio Swen Vincke.
Nếu Baldur’s Gate 4 xuất hiện, thì nó chắc chắn sẽ không phải do Larian Studios phát triển.

Chia sẻ trang này