Thông tin mới về : SURVIVOR

Bandai Namco đã công bố Dragon Ball: The Breakers và kế hoạch phát hành tựa game trong năm 2022. Đây là một trải nghiệm hành động sinh tồn trực tuyến với bối cảnh đặt trong vũ trụ Dragon Ball Xenoverse.

Chia sẻ trang này