Thông tin mới về : SUPER MARIO BROS. WONDER

Năm 2023 là thời gian tuyệt vời dành cho ngành game với sự ra mắt của nhiều trò chơi sở hữu đồ họa ấn tượng.
Alan Wake 2 và Baldur’s Gate 3 dẫn đầu danh sách đề cử tại The Game Awards 2023.
Super Mario Bros. Wonder mang người chơi trở lại với đồ họa 2D và gameplay đi cảnh màn hình ngang quen thuộc.

Chia sẻ trang này