Thông tin mới về : SUPER MARIO 2D

Super Mario Bros. Wonder mang người chơi trở lại với đồ họa 2D và gameplay đi cảnh màn hình ngang quen thuộc.
Cha đẻ Mario, ông Shigeru Miyamoto gợi ý rằng trò chơi Mario tiếp theo có thể sẽ được tiết lộ trong một sự kiện Nintendo Direct sắp tới.

Chia sẻ trang này