Thông tin mới về : SUPER AWESOME QUEST

Việc bổ sung thêm tính năng Multiplayer đã nâng trải nghiệm Super Awesome Quest lên một tầm cao mới.
Sau tiếng vang của sản phẩm vẫn đang Kickstarter Legends of Fire & Steel, Boomzap đã quay trở lại với siêu game mới mang tên Super Awesome Quest.

Chia sẻ trang này