Thông tin mới về : STREAMER HOÀNG VIRUSS

ViruSs cũng không ngại ngần khẳng định trong tương lai tới, Facebook Gaming sẽ trở thành nền tảng stream số một trên thế giới.
Nhưng “Thằng Điên" quả thực là một ca khúc đầu tay thành công ngoài sức mong đợi, hấp dẫn không kém gì sản phẩm của bất kỳ hitmaker chuyên nghiệp nào.

Chia sẻ trang này