Thông tin mới về : STRANGER OF PARADISE: FINAL FANTASY ORIGIN

Final Fantasy Origin được coi như phần spin-off được phát triển bởi Square Enix và Team Ninja.
Square Enix chính thức xác nhận phần game Final Fantasy mới: Stranger of Paradise Final Fantasy Origin.

Chia sẻ trang này