Thông tin mới về : STILL8

Chủ sở hữu của tổ chức Liên minh huyền thoại nổi tiếng Griffin đã buộc phải từ bỏ quyền sở hữu của họ sau khi bị đe dọa trục xuất khỏi LCK sau tranh cãi hợp đồng.
Riot Games đã đưa ra báo cáo tiếp theo cho cuộc điều tra ban đầu của họ vào ngày 20/11, nói rằng họ sẽ sửa đổi hình phạt của cvMax, và Griffin có thể bị loại khỏi LCK 2020.

Chia sẻ trang này