Thông tin mới về : SONG OF NUNU

Riot Games mới đây đã tiết lộ danh sách các trò chơi sắp ra mắt, bao gồm The Mageseeker: A League of Legends Story, Convergence và Song of Nunu.
Công ty con của Riot, Riot Forge sẽ phát hành hai trò chơi spin-off mới dựa trên Liên Minh Huyền Thoại vào năm 2022.

Chia sẻ trang này