Thông tin mới về : SHOUTA

Fan cuồng tâm huyết chịu chi này đang sở hữu tất cả 1.244 tựa game dành cho máy chơi điện tử cầm tay Game Boy của Nintendo.

Chia sẻ trang này