Thông tin mới về : SHENHE

Genshin Impact 2.4 sẽ ra mắt vào ngày 5 tháng 1 với những nội dung nổi bật bao gồm khu vực Enkanomiya, nhân vật mới và lễ hội đèn lồng.
Sau Nham Impact trong phiên bản 2.3, người chơi sẽ được trải nghiệm “Thương Impact” trong bản cập nhật tiếp theo.

Chia sẻ trang này