Thông tin mới về : SHAOLIN VS WUTANG

Có thể thấy từ hệ thống nhân vật đến bối cảnh game mang đậm một màu sắc Trung Hoa, với lớp nhân vật xây dựng trên từ những nhân vật kinh điển của võ thuật Trung Quốc.

Chia sẻ trang này