Thông tin mới về : RESIDENT EVIL: WELCOME TO RACCOON CITY

Tập đoàn Umbrella rời đi, để lại sau lưng thành phố Raccoon đang chết dần với thây ma.

Chia sẻ trang này