Thông tin mới về : RAZER NAGA V2 HYPERSPEED

Tự hào với ba mặt bên có thể hoán đổi cho nhau, 19 + 1 nút tùy chỉnh, Razer HyperScroll Pro Wheel cùng Razer HyperSpeed Wireless, chuột Razer Naga V2 Pro có sức mạnh thống trị trong mọi thể loại game.

Chia sẻ trang này