Thông tin mới về : PUZZLE CRAFT 2

Puzzle Craft 2 thách thức người chơi tạo dựng nên một thành phố, một đế chế riêng trên mảnh đất thần tiên bằng chính chiếc điện thoại di động của bạn.

Chia sẻ trang này