Thông tin mới về : PROJECT M

Qua Trailer, người hâm mộ dễ dàng nhận ra giữa Project M và Valorant (Riot Games) có nhiều điểm "tương đồng".
Khoản đầu tư khủng này sẽ mang đến cho Hound13 nguồn lực dồi dào để tập trung phát triển cho 2 dự án lớn tiếp theo: Project D và Project M.

Chia sẻ trang này