Thông tin mới về : PRISTON TALE

FOW GAMES và Masangsoft hợp tác sản xuất phiên bản game Mobile của thương hiệu Priston Tale
Priston Tale - tựa game MMORPG nổi tiếng ở cả Hàn Quốc và Việt Nam từ cách đây hằng chục năm trời, nay sẽ hẹn ngày đến với Mobile.

Chia sẻ trang này