Thông tin mới về : PRINCE OF PERSIA: THE SANDS OF TIME

Prince of Persia: The Sands of Time Remake sẽ tiếp tục lùi ngày phát hành và chưa biết đến bao giờ mới ra mắt.
Sau nhiều rò rỉ, cuối cùng Price of Persia: The Sands of Time Remake cũng được công bố trong Ubisoft Forward.

Chia sẻ trang này