Thông tin mới về : POLYGON

One of South Korea’s leading game giants, NEOWIZ, has announced that it has successfully raised $12M in private funding for its Web3 gaming platform, Intella X, in anticipation of its upcoming launch on Polygon.
NEOWIZ vừa chính thức thông báo về việc huy động vốn thành công cho Intella X, Platform Web3 hứa hẹn sẽ bùng nổ trong năm 2023.
PlayStation 5 đã có những bài Review đầu tiên và liệu đây có phải là một hệ máy đáng đồng tiền bát gạo?
Review Series of God of War is on, making all the players excited.
Tìm hiểu con đường gian khổ của một nhà phát triển game trước búa rìu của cộng đồng.. hay ở Việt Nam, chúng vẫn quen gọi là "gạch đá".

Chia sẻ trang này