Thông tin mới về : PHONG HỎA THIÊN SƠN

Thiên Sơn xuống núi đột phá kỹ năng thức tỉnh, ngoại trang độc đáo đón hè, Trinh Sát gia nhập bang hội cùng nhiều tính năng đặc sắc khác đã chính thức ra mắt cộng đồng Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile. Tất cả những cập nhật hấp dẫn này đều có tại phiên bản mới Phong Hỏa Thiên Sơn ra mắt hôm nay.
Mai danh ẩn tích ở núi tuyết đã lâu, điều gì khiến Thiên Sơn rời núi xuất thế? Lần xuống núi này, Thiên Sơn vẫn giữ nguyên những bản sắc của phái hành Thủy, hơn nữa còn trở thành nhân tố trọng yếu trong những cuộc quần chiến lẫn độc hành.

Chia sẻ trang này