Thông tin mới về : PEWPEW KHÔNG DÙNG FACEBOOK

Rất nhiều cá nhân, tổ chức đã lợi dụng điều này để lập ra fanpage giả mạo với những hành vi nhằm mục đích chuộc lợi như tổ chức giải game, kêu gọi đóng góp,… v.v.

Chia sẻ trang này